• bilgi@beskaza.net
  • 05362236098

FETHİYE MUHASEBECİLER MALİ MÜŞAVİRLER NEVZAT KÜÇÜKDÖĞERLİ

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,161 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: NEVZAT KÜÇÜKDÖĞERLİ
  • ADRES: TAŞYAKA MAHALLESİ ÖLÜDENİZ CADDESİ NADİDE İŞHANI KAT:2 NO:31
  • TELEFON: 0 (252) 614 7072
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 08:00 - 19:00

FİRMA HAKKINDA

Hizmetlerimiz
Mali Müşavirlik, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.
Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;

Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak şirketimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır,

Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır,

Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır,

Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi
Katma Değer Vergisi
Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Damga Vergisi
Emlak Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler
Yabancı Sermaye Mevzuatı
Bankacılık Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler

Bireylerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler
Gerçek kişilerin sahip oldukları servet unsurları ve çeşitli faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kişisel kazançların planlanması ve bu kazançların tabi olduğu vergilerin tespiti ile yürürlükteki vergi kanunlarında tanınmış bulunan vergi avantajlarından faydalandırılmasına yönelik hizmetler şirketimizce sunulmaktadır.

Bu amaçla bireylerin vergi yüklerinin belirlenmesi ve yasal vergi beyannamelerinin hazırlanması bu hizmetlerimizin kapsamını oluşturmaktadır.

Diğer yandan, şirketlerce çalışanlarına sağlanan hisse edindirme planlarının (stock option plan) incelenmesi ve vergisel sonuçlarının ortaya konulması da sunulan hizmetler arasındadır.

Enflasyon Muhasebesine Yönelik Hizmetler
Yüksek enflasyon dönemlerinde vergiye tabi kazancın enflasyondan arındırılmasını mümkün kılan düzenlemeler nihayet vergi sistemimize dahil edilmiştir. Kısaca enflasyon muhasebesi ya da enflasyon düzeltmesi olarak adlandırılan bu düzenlemelerin bir gereği olarak, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 yılından itibaren yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları ve vergi matrahlarının tespitinde düzeltilmiş mali tabloları dikkate almaları gerekmektedir.

Mali tabloların Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemeler çerçevesinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulması konusunda şirketimizin sunduğu hizmetlerin kapsamı şöyledir;

Enflasyon düzeltmesi uygulamasında uyulacak ilke ve kurallar hakkında uygulamacılara özel eğitimlerin verilmesi,
Hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesi,
Enflasyon düzeltmesi çalışmalarının üstlenilmesi,
Enflasyon düzeltmesinin etkileri ve düzeltilmiş bilançoların yorumlanarak şirket yöneticilerine sunulması.

Mali Mevzuata İlişkin Eğitim Hizmetleri
Şirketimizce, mali mevzuata yönelik eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Eğitim hizmetlerimiz, paket eğitim olarak adlandırılan, vergi mevzuatının belirli konularına yönelik eğitimlerden oluşabildiği gibi, firmaların ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanan ve vergi mevzuatının ilgili bütün yönlerini kapsayan, amaca yönelik eğitimlerden de oluşabilmektedir.

Şirketimizce sunulan eğitimler, firma yöneticilerinin değişen mevzuata ve yeni uygulamalara ilişkin bilgilerinin güncellenmesi ve tecrübelerinin artmasının sağlanması amacına yönelik olarak teori ve uygulamanın biraraya getirildiği, karşılıklı iletişimin ve bilgi akışının sağlandığı grup çalışmaları ile yapılmaktadır.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

  • SEO Company 23 Ocak 2020 12:36 CEVAPLA

    Awesome post! Keep up the great work! 🙂